Què és?

Els Vespres al Col·legi es una iniciativa del Col·legi d’Informatics.

El seu objectiu principal es difondre el coneixement entre el públic general així com mantenir xerrades més técniques per tenir la professió i els seus professionals al dia.