Liderats i Ser Liderats

VIU LA EXPERIÈNCIA DE LIDERAR EN EL MÓN 4.0

Sense fórmules matemàtiques, ni equacions ni cap altre ciència per explicar per què els humans tenim conflictes. I com resoldre’ls.

Estem accelerats en els canvis tecnològics, immersos ara mateix en temes com la Intel·ligència artificial i moltes més coses que venen i vindran. I tot això ens implica col·laborar cada cop més, i ser més empàtics, més flexibles, més adaptatius. I els conflictes poden aparèixer encara amb més facilitat.

Vina a descobrir el programa “Liderar i ser Liderat: com gestionar aquesta dualitat” i coneix a Lukas Hohler, el seu fundador. T’oferim descobrir les teves claus internes, per gestionar-te tu mateix i gestionar les relacions amb els altres.

Contingut de la Ponència:

  • 18:45 – 19:00 Introducció per part de Conxi Pérez
  • 19:00 - 20:20
    Entrevista participativa amb Lukas Hohler (en anglès)
    Explicació del programa Liderar i ser Liderat
    Viu la teva pròpia experiència i emportat una eina “posada” desprès de la sessió
  • 20:20 – 20-40 Socialització

La entrevista la farà Judit Miret, experta en facilitació de conflictes i Ex-Directiva de Recursos Humans durant molts anys.


Sponsors & Supporters