Javier
Gallego

Bio

Enginyer en Informàtica per la UAB a la ETSE.

Amb més de 15 anys d’experiència professional a les TIC, va començar com a responsable comercial del Centre de Realitat Virtual de Barcelona gestionat conjuntament per T-Systems i la UPC. Posteriorment, va ser responsable de negoci per diversos Països d’Europa i Orient Mitjà. En els darrers anys ha ocupat, en empreses del sector, càrrecs de desenvolupament de negoci i de Consultoria.

En tota la seva carrera sempre ha estat molt orientat al client i als resultats on ha contribuït exitosament tant en la captació i consolidació de clients com en el desenvolupament de nou negoci. Javier és una persona amb caràcter resolutiu i dinàmic basant-se en l’esforç i el coneixement de com s’han de relacionar tots els procesos i tasques del sector TIC per poder assumir reptes i aconseguir objectius.

“Ser col·legiat és un orgull, ser Vicedegà és una responsabilitat que assumeixo amb gran entusiame i energia essent conscient que la col·laboració de tots serà la clau per assolir tots el reptes que tenim per davant”. Javier Gallego

Informació
Nom: Javier Gallego.