TBD

Encara esta per definir el lloc.

Les conferéncies les anem treballant i definint poc a poc. Es possible que durant algun moment no en sapiguem el lloc, pero de ben segur que en trobarem un.


LocalitzacióXerrades